Realizacje

Wybrane opracowania:

  • projekt słupowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem SN dla zadania: Likwidacja zbrojenia i wyposażenia szybu „Głowacki: dla KW S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna;
  • projekt instalacji elektrycznych wraz z zasilaniem amfiteatru i małej gastronomii w Bytomiu, dla zadania: Przebudowa fragmentu Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu;
  • projekt zasilania w energię elektryczną stadionu GKS Katowice przy ul. Bukowej, dla inwestycji: „Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej”;
  • projekt zasilania wraz oświetleniem parku Ludowego w Bytomiu;
  • projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych oraz teletechnicznych wraz z przyłączem SN dla obiektu Galerii Handlowej w Knurowie;
  • projekt modernizacji instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeń budynku ZUS w Rybniku;
  • projekt instalacji elektrycznych dla hali magazynowej w Zabrzu;
  • projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przyłączem SN dla budowy hali przemysłowej w Mysłowicach;
  • projekt modernizacji instalacji elektrycznej dla zasilania rezerwowego UM i SP4 w Raciborzu;